Certyfikacja Zakładowej Kontroli Produkcji

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze Sp. z o.o. jako certyfikowana jednostka badawcza współpracująca z instytucjami naukowymi, posiadająca wykwalifikowaną kadrę wdraża Zakładową Kontrolę Produkcji.

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

  • Laboratorium badawcze
  • Ekspertyzy
  • Projektowanie
  • Szkolenia elektryczne
  • Badania betonu
  • Pomiary
  • Szkolenia PPN
  • Sprzęt PPN
  • Serwis