Nadzór

Nasza wykwalifikowana i posiadająca wieloletnie doświadczenie karda oferuje przeprowadzenie profesjonalnego nadzoru nad produkcją mieszanki betonowej. Ponadto służy także szeroko pojętym doradztwem technicznych.

 

 

Wdrażanie ZKP
PCTB zajmuje się wdrażaniem Zakładowej Kontroli Produkcji. Główny schemat ZKP opracowany przez Centrum wyróżnia się swoją użytecznością. Otwartość systemu umożliwia zaadaptowanie uwarunkowań panujących w poszczególnych firmach. Zakłady produkcyjne posiadające ZKP stają się bardziej wiarygodne dla klientów, a usystematyzowanie kontroli produkcji powoduje wzrost ich konkurencyjności w stosunku do innych producentów.

Obsługa ZKP
Dla firm posiadających wdrożony system ZKP, a nie posiadających własnego laboratorium oferujemy obsługę w zakresie badań laboratoryjnych oraz prowadzenia oceny zgodności zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 206-1 odnośnie kontroli produkcji.

 

 

 

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

  • Laboratorium badawcze
  • Ekspertyzy
  • Projektowanie
  • Szkolenia elektryczne
  • Badania betonu
  • Pomiary
  • Szkolenia PPN
  • Sprzęt PPN
  • Serwis