Wykonawstwo

Wykonujemy w pełnym zakresie:

 • instalacje elektryczne w sieciach nn
 • prace pod napięciem w sieciach nn
 • instalacje energetyczne w sieciach nn i SN
 • stacje transformatorowe
 • instalacje teletechniczne
 • instalacje telewizji przemysłowej
 • instalacje odgromowe
 • instalacje linii technologicznych

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis