Ekspertyzy

PCTB wykonuje ekspertyzy budowlane dla obiektów o zakwestionowanej jakości wykonanych prac betonowych, zbrojarskich oraz naruszonych konstrukcjach. Przeprowadza badania mające na celu określenie przyczyn powstałych niezgodności oraz wskazuje kierunki dalszego postępowania lub naprawy.

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

  • Laboratorium badawcze
  • Ekspertyzy
  • Projektowanie
  • Szkolenia elektryczne
  • Badania betonu
  • Pomiary
  • Szkolenia PPN
  • Sprzęt PPN
  • Serwis