Obsługa laboratoryjna

Laboratorium PCTB gwarantuje rzetelną i fachową obsługę z zakresu:

 • Kompleksowej obsługi inwestycji zgodnie ze specyfikacją
 • Obsługi wytwórni betonu towarowego
 • Obsługi zakładów prefabrykacji
 • Obsługi budownictwa mieszkaniowego – jednorodzinnego
 • Obsługi kopalni kruszywa budowlanego
 • Badań konstrukcji betonowych

Próbki pobierane są w miejscu dostawy betonu (również z konstrukcji) lub na wytwórni przez wykwalifikowanych i doświadczonych laborantów. Dysponujemy w pełni sprawnym wykalibrowanym oprzyrządowaniem do wykonywania pomiarów i pobierania próbek betonu. 

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis