Nadzór nad produkcją

Wdrażanie ZKP
PCTB zajmuje się wdrażaniem Zakładowej Kontroli Produkcji. Główny schemat ZKP opracowany przez Centrum wyróżnia się swoją użytecznością. Otwartość systemu umożliwia zaadoptowanie uwarunkowań panujących w poszczególnych firmach. Zakłady produkcyjne posiadające ZKP stają się bardziej wiarygodne dla klientów, a usystematyzowanie kontroli produkcji powoduje wzrost ich konkurencyjności w stosunku do innych producentów.

Obsługa ZKP
Dla firm posiadających wdrożony system ZKP, a nie posiadających własnego laboratorium oferujemy obsługę w zakresie badań laboratoryjnych oraz prowadzenia oceny zgodności zgodnie z wytycznymi zawartymi w normie PN-EN 206-1 odnośnie kontroli produkcji.

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

  • Laboratorium badawcze
  • Ekspertyzy
  • Projektowanie
  • Szkolenia elektryczne
  • Badania betonu
  • Pomiary
  • Szkolenia PPN
  • Sprzęt PPN
  • Serwis