Projektowanie

Dzięki nowoczesnej aparaturze i współpracy z czołowymi jednostkami naukowo – technicznymi PCTB oferuje opracowanie receptur i projektowanie:

 • Betonów konstrukcyjnych
 • Betonów architektonicznych
 • Betonów hydrotechnicznych
 • Betonów suchych
 • Betonów posadzkowych
 • Betonów iniekcyjnych
 • Betonów drogowych i mostowych
 • Stabilizacji cementowo-piaskowych
 • Betonów samozagęszczalnych
 • Betonów natryskowych
 • Betonów prefabrykowanych 
 • Zapraw murarskich i tynkarskich

 

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis