Energetyka

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze Sp. z o.o. prowadzi szkolenia w zakresie przygotowania do egzaminu E i D, szkolenia prac pod napięciem na liniach napowietrznych i kablowych oraz urządzeniach rozdzielczych, a także szkolenia z zakresu przeglądu i konserwacji pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV, lokalizacje uszkodzeń i pomiary diagnostyczne kabli elektroenergetycznych, montaż osprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemy fotowoltaniczne w świetle nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii.

Ponadto wykonujemy pomiary i projektowanie sieci elektroenergetycznych, instalacji elektrycznych, montaż urządzeń, a także nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac i poprawnością wykonania instalacji elektroenergetycznych. Wszystkie usługi świadczone przez Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze Sp. z o.o. są wykonywane przez wykwalifikowaną kadrę z dużym branżowym doświadczeniem, co jest gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług.

Wykonujemy badania sprzętu dielektrycznego:

 • badanie rękawic
 • badanie półbutów
 • badanie kaloszy 
 • badanie wskaźników
 • badanie drążków
 • badanie kleszczy
 • badanie uzgadniaczy faz
 • badanie pomostów
 • badanie uchwytów do BM

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis