Sprzedaż

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze Sp. z o.o. oferuje:

 • narzędzia i sprzęt do prac pod napięciem
 • narzędzia i sprzęt do samodopuszczeń
 • wyposażenie indywidualne w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
 • wyposażenie zespołu w sprzęt zabezpieczający przed upadkiem z wysokości
 • wyposażenie w sprzęt ewakuacyjny z wysokości
 • wskaźniki napięcia nN i SN (jednobiegunowe, dwubiegunowe, akustyczno-optyczne, kolejności faz)
 • uziemiacze i zwieracze
 • wyposażanie stacji transformatorowych
 • mierniki (rezystancji pętli zwarcia, impedancji pętli zwarcia, do zabezpieczeń różnicowoprądowych, małych rezystancji, rezystancji izolacji, rezystancji uziemienia i rezystywności gruntu, cęgowe, wielofunkcyjne)
 • testery kolejności faz
 • lokalizatory przewodów i kabli
 • multimetry
 • pirometry
 • luksomierze
 • drążki izolacyjne
 • rękawice elektroizilacyjne
 • półbuty i kalosze elektroizolacyjne
 • hełmy dla elektryków
 • apteczki
 • gaśnice
 • sprzęt do oznakowania miejsca pracy
 • tabliczki informacyjne
 • instrukcje

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis