Szkolenia

Pomimo szerokiej stosowalności i ogromnego zapotrzebowania rynku budowlanego na beton istnieje szereg problemów wynikających z niedostatecznej wiedzy dotyczącej zarówno samego betonu jak i jego technologii. Stosowanie równoważnie dwóch norm PN-EN 206-1:2003 i PN-B/88-06250 (mającej status wycofanej) powoduje szereg komplikacji. Prowadzimy szkolenia mające na celu usystematyzowanie pojęć z zakresu technologii betonu, jego stosowalności oraz sposobów wykorzystania. Szkolenia skierowane są do kadry firm budowlanych, wytwórni betonu oraz projektantów którzy w swej pracy wykorzystują beton oraz posługują się nomenklaturą stosowaną w normach. Poniżej wymieniono tematy szkoleń:

 

”Beton – podstawowy materiał budowlany”
Zakres szkolenia:

 • Parametry mieszanki betonowej i betonu stwardniałego
 • Składniki betonu
 • Rodzaje betonu
 • Sposoby wykorzystania betonu

 

„Prawidłowa dostawa, wbudowanie i pielęgnacja mieszanki betonowej”. 
Zakres szkolenia:

 • Obowiązki dostawcy i budowy
 • Dokument WZ
 • Zgodność parametrów dostarczonej mieszanki betonowej z zamówieniem
 • Prawidłowy rozładunek betonowozów, zawibrowanie i ułożenie betonu
 • Domieszki chemiczne i ich wykorzystanie w warunkach budowy
 • Pielęgnacja betonu
 • Wyniki badań betonu

 

„Problematyka produkcji betonu towarowego”
Zakres szkolenia:

 • Obowiązki dostawcy w świetle aktualnych norm i przepisów
 • Zakładowa Kontrola Produkcji
 • Logistyka obsługi produkcji
 • Logistyka obsługi budów
 • Najczęstsze problemy występujące podczas produkcji i ich skuteczne rozwiązanie

 

„Główne różnice normy PN-EN 206 -1: 2003 i PN-B/88-06250”

 • Klasy wytrzymałości
 • Klasy ekspozycji
 • Nomenklatura
 • Określenia parametrów betonu 

 

W swojej ofercie mamy szeroką gamę szkoleń energetycznych, prowadzonych przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę w zakresach:

 • Bezpiecznej pracy na wysokości
 • Kurs Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Kurs Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001
 • Kurs Pełnomocnika ds. Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Kurs przygotowujący do egzaminu kwalifikacyjnego D i E
 • Pomiary eksploatacyjne
 • Prace pod napięciem na liniach napowietrznych, kablowych i urządzeniach rozdzielczych do 1 kV dla elektromonterów i pracowników dozoru
 • Lokalizacja uszkodzeń i pomiary diagnostyczne kabli elektroenergetycznych
 • Przegląd i konserwacja pod napięciem urządzeń i instalacji elektroenergetycznych do 30 kV dla elektromonterów i dozoru
 • Montaż osprzętu kabli średniego napięcia
 • Systemy fotowoltaiczne w świetle nowej Ustawy o Odnawialnych Źródłach Energii

Pomorskie Centrum Technologiczno Badawcze

 • Laboratorium badawcze
 • Ekspertyzy
 • Projektowanie
 • Szkolenia elektryczne
 • Badania betonu
 • Pomiary
 • Szkolenia PPN
 • Sprzęt PPN
 • Serwis